ΜΠΕ ξενοδοχείο HOLIDAYS Α.Ε Δ. Σκοπέλου

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου, δυναμικότητας 66 κλινών, κατηγορίας 5 αστέρων, με την επωνυμία ‘SKOPELOS HOLIDAYS’, φερόμενης ιδιοκτησίας ‘HOLIDAYS Α.Ε.’, στην θέση «Γυφτόλακας» του Δήμου Σκοπέλου, της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 01. ΜΠΕ_HOLIDAY SPA 06_2019_06.pdf [8.190 KB]
 • 01.α. ΜΠΕ HOLIDAY SPA 2019_06 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf [1.287 KB]
 • 02. EOA_SKOPELOS HOLIDAYS 2019.pdf [1.086 KB]
 • 02α. EOA_SKOPELOS HOLIDAYS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ 2019.pdf [565 KB]
 • 01. T_SKOPELOS HOLIDAYS 2019.pdf [972 KB]
 • 02. 1355 Ν.Α.Μ. ΕΠΟ 2008.pdf [4.329 KB]
 • 03. 1643_210 ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 1989.pdf [537 KB]
 • 04. 268 ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 1999.pdf [534 KB]
 • 05. 94 ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 2009.pdf [465 KB]
 • 06. 7η ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1997.pdf [535 KB]
 • 07. ΙΓ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1997.pdf [689 KB]
 • 08. 980 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 1997.pdf [718 KB]
 • 09. 924_2019 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΥΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ.pdf [413 KB]
 • 10. 3346_2019 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.pdf [461 KB]
 • 11. 1069 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2008.pdf [401 KB]
 • 12. HMA-submission-certificate-14388-1-4-2019-05-27.pdf [186 KB]
 • 13. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ SKOPELOS HOLIDAYS HOTEL & SPA - Αντίγραφο.pdf [973 KB]
 • 14. ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SKOPELOS HOLIDAYS.pdf [966 KB]
 • 15. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ 2016.pdf [529 KB]
 • 16. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ.pdf [1.184 KB]
 • 01. ΜΠΕ 1 SKOPELOS HOLIDAYS 2019.pdf [6.022 KB]
 • 02. ΜΠΕ 2 SKOPELOS HOLIDASY 2019.pdf [6.191 KB]
 • 03. Δ1 ΤΟΠΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ HOLIDAYSl.pdf [1.498 KB]