ΜΠΕ ηλεκτρικής ενέργειας κ. Καπνιτζή Αναστάσιου Δ. Λαρισαίων

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια - βιορευστά, ισχύος 100 KWe, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Καπνιτζή Αναστάσιου, που προτείνεται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο στη θέση Σουσαμιά, της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, της Δ.Ε. Κοιλάδας, του Δήμου Λαρισαίων, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 0 Περιεχόμενα ΜΠΕ ΣΤΑΘΜΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α_Καπνιτζης.pdf [192 KB]
 • 1 ΕΝΤΥΠΟ Τ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ.pdf [449 KB]
 • 15.1.1. ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf [2.372 KB]
 • 15.1.2. ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.pdf [1.901 KB]
 • 15.1.3. ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ.pdf [1.886 KB]
 • 15.1.4. ΧΑΡΤΗΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ.pdf [1.913 KB]
 • 15.1.5. ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ.pdf [340 KB]
 • 15.2.1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.pdf [1.391 KB]
 • 15.2.2. ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΜΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ.pdf [1.271 KB]
 • 16_10- ATG_VEGETABLE_OIL_TECHNICAL.pdf [520 KB]
 • 16_11- MEDIUM_VOLTAGE.pdf [1.095 KB]
 • 16_12- tremaine (deutz scr).pdf [424 KB]
 • 16_13- Φυγοκεντριστής & αποστακτήρας S928 flex-separation-systems--.pdf [862 KB]
 • 16_14- ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε..pdf [266 KB]
 • 16_1_1- Υ.Δ. ΜΕΛΕΤΗΤ TΣΙΒΟΣ ΧΡ.pdf [143 KB]
 • 16_1_2- ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΧΡΙΣΤ ΤΣΙΒΟΣ.pdf [884 KB]
 • 16_2_1- Προσυμφ 1 Σουσαμια.pdf [689 KB]
 • 16_2_2- Προσυμφ 2 Σουσαμια.pdf [340 KB]
 • 16_3_1- Οροι συνδ 1_1 Σουσ.pdf [440 KB]
 • 16_3_2- Οροι συνδ 1_2 Σουσ.pdf [577 KB]
 • 16_3_3- Οροι συνδ 1_3 Σουσ.pdf [172 KB]
 • 16_4_1- Δνση Δασων εγγραφο.pdf [69 KB]
 • 16_4_2-Δνση Δασων Χαρτης 1.pdf [3.044 KB]
 • 16_4_3- Δνση Δασων Χαρτης 2.pdf [3.336 KB]
 • 16_4_4- Δνση Πολεοδομίας Χρήσεις Γής.pdf [526 KB]
 • 16_4_4_1- Τοπογρ Δνση Πολεοδ Χρήσεις Γής.pdf [17.016 KB]
 • 16_4_5- Τμήμα Τοπογραφίας.pdf [622 KB]
 • 16_4_5_1- Τοπογρ Τμήμα Τοπογραφίας.pdf [17.118 KB]
 • 16_5_1- Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.pdf [858 KB]
 • 16_5_2- Τοπογραφικό Εφορ Αρχαιοτ Λάρισας.pdf [17.056 KB]
 • 16_6- DEUTZ BF8M1015CP.pdf [17 KB]
 • 16_7- BF8M1015CP TECHNICAL DATA.pdf [1.314 KB]
 • 16_8- STAMFORD HCI5E-311-TD-EN_Rev_A.pdf [247 KB]
 • 16_9- Portable Oil Filtration Machine Series JL 2 (1).pdf [259 KB]
 • 2 ΕΝΤΥΠΟ Υ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ.pdf [469 KB]
 • 3 Μη Τεχνικη Περίληψη ΜΠΕ ΣΤΑΘΜΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Σουσαμιά Α_Καπνιτζής.pdf [1.383 KB]
 • 4. ΜΠΕ.pdf [8.987 KB]
 • plot.log [0 KB]
 • Φωτο1.jpg [2.002 KB]
 • Φωτο2.jpg [2.619 KB]