ΜΠΕ ΣΔΕΑ ΑΓΕΤ Ηρακλής Δ. Βόλου

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020
Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) υφιστάμενου λατομείου σχιστόλιθου, της «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», που βρίσκεται στη θέση «Αρκουδόρεμα», Δ.Κ. Διμηνίου, Δ. Βόλου, ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων ΠΕ Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 1 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - Μιαθωτήριο Συμβόλαιο Αρκουδόρεμα 23.10.1990.pdf [307 KB]
 • 2 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 0607 2018.pdf [180 KB]
 • 3 ΑΕΠΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ 2006.pdf [428 KB]
 • 4 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - Μισθωτήριο Συμβόλαιο Αρκουδόρεμα 09.06.2006.pdf [671 KB]
 • 5 ΑΕΠΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ 2017 Ω5Β9ΟΡ10-ΧΨΚ.pdf [474 KB]
 • 6 ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ_ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ.pdf [3.324 KB]
 • 7 Αδεια Σ15 - ΜΕ 133829.pdf [477 KB]
 • 8 Άδεια Σ14 - ΜΕ 102499.pdf [295 KB]
 • T-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΕΠΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ ΑΓΕΤ V3_signed_right.pdf [1.056 KB]
 • Y YΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΦΤ ΣΧΙΣΤΗ ΒΟΛΟΥ ΑΓΕΤ_signed BG_signed.pdf [464 KB]
 • ΝΕΟ ΠΤΥΧΙΟ ΛΙΑΣΚΟΥ ΕΩΣ 2023.pdf [4.332 KB]
 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ ΣΧΙΣΤΗ ΑΓΕΤ 2019_signed BG.pdf [5.532 KB]
 • 1 ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ-Model_signed.pdf [462 KB]
 • 10 XAΡΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ-Model_signed.pdf [708 KB]
 • 11 ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-Model_signed.pdf [690 KB]
 • 12 Μηχανήματα επεξεργασίας-Model_signed.pdf [335 KB]
 • 2 ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ-Model_signed.pdf [946 KB]
 • 3 ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-Model_signed.pdf [1.917 KB]
 • 4 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΗΣ-Model_signed.pdf [2.468 KB]
 • 5 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ-Model_signed.pdf [5.382 KB]
 • 6 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΑ-Model_signed.pdf [667 KB]
 • 7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-Model_signed.pdf [219 KB]
 • 8 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-Model_signed.pdf [693 KB]
 • 9 ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΤΟΜΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΗΨΙΜΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ-Model_signed.pdf [256 KB]