ΜΠΕ τυροκομείο ΠΑΛΑΜΑ ΙΚΕ Δ. Παλαμά

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της Μονάδας Παραγωγής Τυροκομικών Προϊόντων ιδιοκτησίας της ‘Παραδοσιακό Τυροκομείο Παλαμά Ι.Κ.Ε.’ στην Τ.Κ. Παλαμά του Δήμου Παλαμά Π.Ε. Καρδίτσας», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24410 79408 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 1.50.000.pdf [1.288 KB]
 • 2.5.000.pdf [2.234 KB]
 • 1.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf [456 KB]
 • 2.ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ.pdf [245 KB]
 • 3. ΚΑΤΟΨΗ ΜΗΧ ΕΞ.pdf [310 KB]
 • 1.ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΊΑΣ.pdf [26.880 KB]
 • 2.ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [432 KB]
 • 2A. ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.pdf [1.854 KB]
 • 3.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.pdf [72 KB]
 • 4.ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ.pdf [688 KB]
 • 5.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.jpg [744 KB]
 • 6.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.jpg [766 KB]
 • 7.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ.jpg [738 KB]
 • 8.ΠΤΥΧΙΟ.pdf [429 KB]
 • 9.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ.pdf [169 KB]
 • 1 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [319 KB]
 • 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [797 KB]
 • 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [350 KB]
 • 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [224 KB]
 • 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [372 KB]
 • 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [474 KB]
 • 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [101 KB]
 • 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [101 KB]
 • 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [101 KB]
 • 2 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [270 KB]
 • 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [201 KB]
 • 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [301 KB]
 • 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [424 KB]
 • 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [137 KB]
 • 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [969 KB]
 • 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [593 KB]
 • 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [108 KB]
 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ.pdf [24.616 KB]
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.pdf [83 KB]
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.pdf [67 KB]
 • ΠΙΝΑΚΕΣ.pdf [294 KB]
 • ΦΩΤΟ.pdf [322 KB]