ΣΔΕΑ Λατομεία Ν. Νικολάου Α.Ε. Δ. Φαρσάλων

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ), για τη λειτουργία υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ, που βρίσκεται στη θέση «Συκιά-Τραγοβούνι», Δ. Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 01. ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ_signed.pdf [5.844 KB]
 • 02. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ_signed.pdf [3.329 KB]
 • 03. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ_signed.pdf [4.851 KB]
 • 04. ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ_signed.pdf [527 KB]
 • 05. ΔΙΑΤΟΜΕΣ_signed.pdf [121 KB]
 • 06.ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ_signed.pdf [160 KB]
 • 07. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ_signed.pdf [117 KB]
 • 08. ΤΟΜΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ_signed.pdf [104 KB]
 • 09. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ_signed.pdf [109 KB]
 • 10. ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ_signed.pdf [195 KB]
 • 11. ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΤΟΜΗ_signed.pdf [249 KB]
 • 12. ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA_signed.pdf [2.179 KB]
 • 13. ΚΑΤΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ.dwg [178 KB]
 • TOPOGRAFIKO 2500 new 10os 2019 signed.pdf [3.513 KB]
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ.pdf [695 KB]
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.pdf [284 KB]
 • ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.pdf [2.513 KB]
 • ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_signed.pdf [1.205 KB]
 • ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.pdf [956 KB]
 • ΕΝΤΥΠΟ-Y-7.pdf [222 KB]
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ MΠΕ_signed.pdf [335 KB]
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ_signed.pdf [322 KB]
 • ΚΑΤΟΨΗ-ΟΨΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ .pdf [288 KB]
 • ΚΑΤΟΨΗ-ΤΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ .pdf [152 KB]
 • ΜΠΕ NIKOΛΑΟΥ 2_signed.pdf [3.603 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ_signed.pdf [886 KB]
 • ΦΩΤΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ_signed.pdf [1.763 KB]