ΜΠΕ VODAFONE–ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. κωδ. θέσης Τύρναβος-2 1002882 Δ. Τυρνάβου

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του κομβικού σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΤΥΡΝΑΒΟΣ-2 1002882’ της VODAFONE–ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (από κοινού χρήση με τις εταιρείες Wind & Cosmote), που βρίσκεται στη θέση ύψωμα ‘Σιδηροπάλουκον’, στο Δ.Δ. Δαμασίου, του Δήμου Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 1002882_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.pdf [125 KB]
 • ENTYPO T.pdf [3.038 KB]
 • ENTYPO Y.pdf [870 KB]
 • Α2_ΤΥΡΝΑΒΟΣ_1002882.pdf [3.039 KB]
 • 1002882_ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ.pdf [195 KB]
 • PTYXIO_MELETHTH_GKOURLAS.PDF [721 KB]
 • Y.D._GKOURLAS.pdf [283 KB]
 • ΜΤΠ 1002882_ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2.pdf [1.123 KB]
 • 60_1002882_ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2_WIND SHARING & COSM TO VF_18-01-2019.pdf [1.022 KB]
 • EIS_1002882_TYRNAVOS 2_Α2.pdf [1.678 KB]
 • 1000_1.jpg [830 KB]
 • 1002882_1000-Model.pdf [428 KB]
 • 1002882_1000.dwg [1.738 KB]
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ Ι8.pdf [454 KB]
 • ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ_Ι4.pdf [373 KB]
 • ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ_Ι2.pdf [354 KB]
 • ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ_Ι5.pdf [322 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ CORINE_Ι7.pdf [226 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ NATURA_Ι6.pdf [232 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ_Ι3.pdf [415 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf [364 KB]
 • 1002882 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2_A001-Model.pdf [1.036 KB]
 • 1002882 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2_A001.dwg [1.956 KB]
 • 1002882 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2_A002-Model.pdf [345 KB]
 • 1002882 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2_A002.dwg [1.576 KB]
 • 1002882 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2_A003-Model.pdf [407 KB]
 • 1002882 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2_A003.dwg [1.845 KB]
 • 5000.jpg [293 KB]
 • 50000.JPG [1.749 KB]
 • Φωτογραφιες 1002882.pdf [322 KB]
 • Κεραιοσυστήματα Κινητής Τηλεφωνίας και Ηλεκτρο.pdf [357 KB]
 • 1002882 ΕΟΑ.pdf [2.254 KB]
 • 1002882_ΑΔΕΙΑ ΕΕΤΤ.pdf [411 KB]
 • 1002882_ΔΗΛΩΣΗ ΠΠΔ_10-02-16.pdf [46 KB]
 • Βιολογικά αποτελέσματα ΗΜ ακτινοβολίας και όρι.pdf [291 KB]
 • 24-12-14 8-26-26 π.μ..jpg [794 KB]
 • 24-12-14 8-37-18 π.μ..jpg [735 KB]
 • 24-12-14 8-39-22 π.μ..jpg [679 KB]