ΜΠΕ για ΜΥΗΣ Δροσάτου, ρέμα «Γκούρα» στη Τ.Κ. Δροσάτου, Δ. Αργιθέας, ΠΕ Καρδίτσας

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) Δροσάτου ισχύος 0,20 MW» στο ρέμα «Γκούρα», στη Τ.Κ. Δροσάτου, στη Δ.Ε. Αθαμανών, του Δήμου Αργιθέας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 21 Απριλίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΜΠΕ ΜΥΗΣ ΔΡΟΣΑΤΟΥ.pdf [48.155 KB]
 • 16_3_1.pdf [447 KB]
 • 16_3_2.pdf [374 KB]
 • 16_3_3.pdf [424 KB]
 • 16_3_4.pdf [291 KB]
 • 16_3_5.pdf [611 KB]
 • 16_3_6.pdf [545 KB]
 • 16_3_7.pdf [296 KB]
 • 16_2_1.pdf [1.407 KB]
 • 16_2_2.pdf [1.549 KB]
 • 16_2_3 _d.pdf [470 KB]
 • 16_2_3 _f.pdf [78 KB]
 • 16_2_3_a.pdf [1.320 KB]
 • 16_2_3_b.pdf [7.508 KB]
 • 16_2_3_c.pdf [578 KB]
 • 16_2_3_e.pdf [58 KB]
 • 15_1.pdf [3.279 KB]
 • 15_10_topo.pdf [4.882 KB]
 • 15_11_κάτοψη & όψη υδροληψίας.pdf [218 KB]
 • 15_12_κάτοψη & τομή ιχθυόσκαλας.pdf [245 KB]
 • 15_13_κάτοψη & κτιρίου παραγωγής.pdf [324 KB]
 • 15_14_όψεις κτιρίου παραγωγής.pdf [269 KB]
 • 15_15_topo hydrolipsias.pdf [437 KB]
 • 15_16_diafygi.pdf [923 KB]
 • 15_2.pdf [5.434 KB]
 • 15_3_Enalax.pdf [440 KB]
 • 15_4_Geo.pdf [5.203 KB]
 • 15_5_Xrisiesgis.pdf [416 KB]
 • 15_6_dasiko.pdf [4.902 KB]
 • 15_7_dasiko.pdf [1.260 KB]
 • 15_8_Hydro.pdf [2.273 KB]
 • 15_9_corine.pdf [1.297 KB]