ΜΠΕ Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Κεραμαρης Λάμπρος Δ. Τεμπών

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400kWe με καύση βιορευστών, για λογαριασμό του φορέα υλοποίησης «ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ» της Τ.Κ. Μακρυχωρίου της Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δ. Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 28 Απριλίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 1.- ΜΠΕ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ-signed.pdf [24.971 KB]
 • 2.- ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ-signed.pdf [1.891 KB]
 • 7.1. - DEUTZ LAYOYT OF SCR.pdf [155 KB]
 • 7.2. - ΒΕΒΑΙΩΣΗ Δ. ΤΕΜΠΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ.pdf [128 KB]
 • 7.3. - ΒΕΒΑΙΩΣΗ Δ. ΤΕΜΠΩΝ AΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.pdf [247 KB]
 • 7.4. - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ.pdf [161 KB]
 • 7.5. - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΔΑΣΙΚΑ.pdf [4.458 KB]
 • 6.2.1. - BULGARIA.pdf [441 KB]
 • 6.2.2. -UKRAINE.pdf [178 KB]
 • 6.1.1.-MANOΣ ΑΕ.pdf [117 KB]
 • 6.1.2.-BIONTΗZEΛ ΜΟΝ ΕΠΕ .pdf [170 KB]
 • 6.1.3.- ΕVOLUTION IN BIOFUELS.pdf [119 KB]
 • 5.2.1.- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.pdf [196 KB]
 • 5.2.2.- ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΔΗΛ. ΠΛΗΡΟΦ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.pdf [1.053 KB]
 • 5.1.1- ΔΕΛΤΙΟ Α.Τ. ΦΟΡΕΑ.pdf [168 KB]
 • 4.1- Viosys genset 400 KW optimus.pdf [2.712 KB]
 • 4.2- LSA 472L9 - WDG 7 - Class F - 500kVA.pdf [187 KB]
 • 4.3- ABB Μ-Σ ΕΛΑΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 630 KVA.pdf [241 KB]
 • 4.4- YΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 630KVA.pdf [418 KB]
 • 4.5 .- TANK 20tn - ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.pdf [1.251 KB]
 • 4.6. - DEUTZ SCR.pdf [238 KB]
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ.pdf [310 KB]
 • 2.1.- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ_ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ.pdf [199 KB]
 • 2.2.- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΑΟΚ_ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ.pdf [601 KB]
 • 2.3.- ΜΗ ΔΕΣΜ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ_ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ.pdf [560 KB]
 • 1.1- ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.pdf [454 KB]
 • 1.2- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.pdf [958 KB]
 • 15.1.- ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ-signed.pdf [423 KB]
 • 15.2.- XAΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-signed.pdf [754 KB]
 • 15.3.-ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ-signed.pdf [849 KB]
 • 15.5 ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ -signed.pdf [967 KB]
 • 15.6.1 TOΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf [1.115 KB]
 • 15.6.2 - ΚΑΤΟΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-signed.pdf [713 KB]
 • 15.7.-ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ-signed .pdf [540 KB]
 • 15.8.-ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-signed.pdf [492 KB]