ΜΠΕ για "Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βόλου της Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020
Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βόλου στη θέση «Κάκαβος» της Δ.Ε. Αισωνίας, του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.


Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • MPE Volos OEDA_diorthoseis 032020.pdf [4.533 KB]
 • titloi parartimata.pdf [48 KB]
 • 64ΣΥΟΕΘ0-60Κ.pdf [106 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_ΠΠΔ_ΑΕΕΚ.pdf [333 KB]
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 227.pdf [257 KB]
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 542.pdf [217 KB]
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ.pdf [6.104 KB]
 • ΨΕΒΖΟΕΘ0-ΥΧΘ.pdf [121 KB]
 • 01 TΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΥΤΑ ΠΣ ΒΟΛΟΥ v2.pdf [1.148 KB]
 • 02_ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ_v3.pdf [4.700 KB]
 • 03 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ.pdf [1.354 KB]
 • 04 ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ_200.pdf [200 KB]
 • 05 ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ_400.pdf [223 KB]
 • 06 ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ.pdf [953 KB]
 • 07 ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf [793 KB]
 • 08 ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.pdf [800 KB]
 • 09 ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.pdf [961 KB]
 • 10 ΧΑΡΤΗΣ_ΘΕΣΗ ΜΕΑΕΚΚ.pdf [304 KB]
 • 11_KATOPSI MEA_v1.pdf [267 KB]
 • 12_MHXANOLOGIKO DIAGRAMMA_v1.pdf [272 KB]
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf [4.013 KB]
 • ptyxio VMA 27.pdf [53 KB]
 • yd_vm MPE OEDA Volou.pdf [203 KB]
 • 06.2018.PDF [2.032 KB]
 • 10-12.2019.pdf [3.984 KB]
 • 11.2018.PDF [2.337 KB]
 • 20.08.2019.PDF [135 KB]
 • 23.12.2019.pdf [136 KB]
 • bioenergeia_2017_2018.PDF [309 KB]
 • bioenergeia_2019.pdf [117 KB]
 • borehole_quality_2017.PDF [743 KB]
 • borehole_quality_2018.PDF [1.753 KB]
 • borehole_quality_2019.PDF [1.906 KB]
 • effluent_quality_2017.PDF [569 KB]
 • effluent_quality_2018.PDF [1.190 KB]
 • effluent_quality_2019.PDF [1.558 KB]
 • leachate_quality_2017.PDF [684 KB]
 • leachate_quality_2018.PDF [1.389 KB]
 • leachate_quality_2019.PDF [1.421 KB]
 • leachate_quantity_2017.xlsx [29 KB]
 • leachate_quantity_2018.xlsx [29 KB]
 • leachate_quantity_2019.xlsx [29 KB]
 • meteodata_2017.xlsx [1.489 KB]
 • meteodata_2018.xlsx [1.366 KB]
 • meteodata_2019.xlsx [1.109 KB]
 • ΒΔΤ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_IV.pdf [265 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ_ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ.pdf [1.074 KB]
 • ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 2012-2013-2014-2015-2016.pdf [1.276 KB]
 • ΔΙΑΓΡ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.pdf [125 KB]
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ.pdf [149 KB]
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.pdf [1.818 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_7Ζ0Ζ7ΛΡ-ΙΕΞ.pdf [212 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ_ΔΕΥΑΜΒ.pdf [88 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ.pdf [299 KB]
 • ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΥΑΜΒ_2016.pdf [1.135 KB]
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΔΕΥΑΜΒ.pdf [363 KB]