ΜΠΕ μονάδας ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΙΚΕ Δ. Τεμπών

Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, μονάδας ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) & συνοδών έργων, στη θέση «Κεραμαριό», στο 36ο χλμ. Λάρισας – Θεσσαλονίκης, της Τ.Κ. Πυργετού του Δήμου Τεμπών, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΠΕΤΡΩΤΟΣ Ι.Κ.Ε.».
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 -506185 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 19 Μαΐου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 01. ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (7)_signed.pdf [1.667 KB]
 • 02. ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1-50000_signed.pdf [3.278 KB]
 • 03. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ GOOGLE (1)_signed.pdf [2.744 KB]
 • 04.ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 (1)_signed.pdf [2.488 KB]
 • 05.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (1)_signed.pdf [1.308 KB]
 • 06. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 11ος 2019signed.pdf [3.390 KB]
 • 07. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΤΟΨΗ - ΤΟΜΕΣ_signed.pdf [143 KB]
 • 08. ΚΑΤΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ_signed.pdf [158 KB]
 • 09. ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ_signed.pdf [1.782 KB]
 • 10. ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ_signed.pdf [2.146 KB]
 • ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΤΡΩΤΟΣ 2.pdf [13.172 KB]
 • ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ OK_signed.pdf [994 KB]
 • ΕΝΤΥΠΟ-Y-7_signed.pdf [323 KB]
 • ΕΞΩΦΥΛΟ ΜΠΕ_signed.pdf [298 KB]
 • ΜΠΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 2_signed.pdf [5.466 KB]
 • ΠΟΙΟΤΙΚΑ-ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΚΚ_signed.pdf [289 KB]