ΜΠΕ του έργου «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΩΤΙΚΟΥ Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής Δ. Μετεώρων» σε ισχύ

Τρίτη 21 Απριλίου 2020
Μ.Π.Ε. του έργου «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΩΤΙΚΟΥ Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής Δ. Μετεώρων» στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • MELETH ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ SIGNED.pdf [4.465 KB]
 • Y-7 SIGNED.pdf [272 KB]
 • ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ SIGNED.pdf [4.445 KB]
 • ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ.pdf [41 KB]
 • ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.pdf [83 KB]
 • ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΠΕΧΩΠ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf [97 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ 1 ΜΗΚΟΤΟΜΗ.pdf [425 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ 10 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΠΟ ΧΘ. 0+840, ΕΩΣ Χ.Θ.1+462,54.pdf [433 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ 11 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χ.Θ.1+1753,03 ΕΩΣ Χ.Θ.1+880,34 & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ.pdf [453 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ 12 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+309,17 , ΕΩΣ Χ.Θ.3+399,17.pdf [424 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ 2 ΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf [523 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ &ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.pdf [691 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ 4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΠΟ ΧΘ. 3+587,41 ΕΩΣ Χ.Θ.3+729,17-Model.pdf [423 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ 5 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΕΡΥΘΡΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΡΑΣ.pdf [421 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ 6 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΟΙΧΟΥ.pdf [426 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ 7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ,ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+270,00 , ΕΩΣ Χ.Θ. ~1.pdf [423 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ 8 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ.pdf [421 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ 9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΚΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Model.pdf [442 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ X1 ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf [198 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ Χ2 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ.pdf [540 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ Χ3 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.pdf [678 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ Χ4 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ.pdf [1.223 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ Χ5 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.pdf [2.260 KB]
 • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ.pdf [2.847 KB]