ΜΠΕ για Φωτοβολταϊκο Σταθμό της ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε. του Δ. Λαρισαίων σε ισχύ

Τρίτη 12 Μαΐου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του «Φωτοβολταϊκού Σταθμού συνολικής ισχύος 10MW φερόμενης ιδιοκτησίας «ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.» στη θέση «Καλαμιά» του Δ.Δ. Αργυρόμυλου /Λουτρού του Δ. Λαρισαίων της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • M_01.ΑΕΛΙΟΝ_ΦΒ 10MW Καλάμια_ΜΠΕ_ΤΕΛΙΚΟ_signed.pdf [8.921 KB]
 • M_02.EOA ΦΒ 10MW ΑΕΛΙΟΝ ΙΚΕ_ signed.pdf [7.211 KB]
 • Y_01. ΑΕΛΙΟΝ ΙΚΕ ΦΒ 10 MW_signed.pdf [278 KB]
 • ΑΔ_01. ΡΑΕ-ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΛΙΟΝ ΙΚΕ_2020.pdf [412 KB]
 • ΑΔ_02.ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕ ΘΕΩΡ. ΣΧΕΔΙΟ.pdf [2.619 KB]
 • ΑΔ_03. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΧΩΠ ΜΕ ΘΕΩΡ. ΣΧΕΔΙΟ.pdf [2.713 KB]
 • ΑΔ_04.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΘΕΩΡ. ΣΧΕΔΙΟ.pdf [2.524 KB]
 • ΑΔ_05.ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΩΡ. ΣΧΕΔΙΟ.pdf [2.384 KB]
 • Δ_01.ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΥ ΑΕΛΙΟΝ ΙΚΕ.pdf [139 KB]
 • Δ_02.ΤΣΟΥΤΣΟΥΚΑΣ_ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ .pdf [287 KB]
 • Σ_01. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΒ ΑΕΛΙΟΝ ΙΚΕ .pdf [2.036 KB]
 • Σ_02. ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΒ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΕΛΙΟΝ ΙΚΕ_signed.pdf [680 KB]
 • Σ_03. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΦΒ ΑΕΛΙΟΝ ΙΚΕ_signed.pdf [216 KB]
 • Σ_04. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΒ ΑΕΛΙΟΝ ΙΚΕ .pdf [2.003 KB]
 • Τ_01.ΑΕΛΙΟΝ ΙΚΕ_ΦΒ _10MW_signed.pdf [1.011 KB]