ΜΠΕ για Λατομείο μαρμάρων της SUNNY ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, Δ. Αλμυρού σε ισχύ

Τρίτη 12 Μαΐου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) της δραστηριότητας «Εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου μαρμάρων, έκτασης 40.150 m2, στη θέση «Περδικοράχη» του Δ. Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας «SUNNY ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • Y-7.pdf [277 KB]
 • ΕΞΩΦΥΛΛΑ.pdf [192 KB]
 • Μ.Π.Ε..pdf [2.127 KB]
 • ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf [371 KB]
 • Σ.Δ.Ε.Α..pdf [438 KB]
 • Φωτογραφίες.pdf [3.358 KB]
 • ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1 5000.pdf [783 KB]
 • ΜΠΕ Σχέδιο 1.pdf [2.316 KB]
 • ΜΠΕ Σχέδιο 2.1.pdf [5.102 KB]
 • ΜΠΕ Σχέδιο 2.2.pdf [1.023 KB]
 • ΜΠΕ Σχέδιο 2.3.pdf [534 KB]
 • ΜΠΕ Σχέδιο 3.pdf [453 KB]
 • ΜΠΕ Σχέδιο 4.pdf [521 KB]
 • ΜΠΕ Σχέδιο 5.1.pdf [422 KB]
 • ΜΠΕ Σχέδιο 5.2.pdf [366 KB]
 • ΜΠΕ Σχέδιο 5.3.pdf [575 KB]
 • ΜΠΕ Σχέδιο 6.1.pdf [524 KB]
 • ΜΠΕ Σχέδιο 6.2.pdf [478 KB]
 • ΜΠΕ Σχέδιο 7.pdf [589 KB]
 • ΜΠΕ Σχέδιο 8.pdf [521 KB]
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf [8.902 KB]
 • 1. ΑΠΟΦΑΣΗ 432_34752_26.2.2016 ΦΕΚ69 Δ'_22.3.2016 ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 40150ΤΜ.pdf [3.279 KB]
 • 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΑΔΑ 61Φ5ΟΡ10-ΓΩΥ.pdf [213 KB]
 • 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΕΒ.pdf [717 KB]