ΜΠΕ του έργου "Άδεια χρήσης νερού φρέατος Φτελιάς", στο Δήμο Σκιάθου σε ισχύ

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Άδεια χρήσης νερού φρέατος Φτελιάς, γεώτρησης Αγ. Αντωνίου, γεώτρησης Αγ. Φανουρίου, γεώτρησης Αγ. Παρασκευής, γεώτρησης Μεγάλης Άμμου 1, γεώτρησης Μεγάλης Άμμου 2 και γεώτρησης Μεγάλης Άμμου (Αυστριακό)» στο Δήμο Σκιάθου των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220
Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • T_MΠΕ ΑΕΠΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ 2019.pdf [1.029 KB]
 • ΜΠΕ ΦΤΕΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ver 6 2019 12.pdf [824 KB]
 • ΜΠΕ ΦΤΕΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ ver 6 2019 12.pdf [7.521 KB]
 • ΜΠΕ ΦΤΕΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ ΦΩΤΟ ver 6 2019 12.pdf [1.805 KB]
 • 3α. ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΦΤΕΛΙΑΣ.pdf [1.287 KB]
 • 3β. ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΦΤΕΛΙΑΣ.pdf [537 KB]
 • 4. ΑΕΠΟ ΑΔΑΒ4927ΛΡ_Ε6Ν.pdf [150 KB]
 • 5. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ.pdf [435 KB]
 • 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ.pdf [1.184 KB]
 • 1336_1_ΒΡΥΣΗ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑ 2018.PDF [414 KB]
 • 1336_1_ΔΕΞ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡ 2018.PDF [414 KB]
 • 1336_2_ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2017.PDF [570 KB]
 • 1336_2_ΠΡΟΦ ΗΛΙΑ 2017.PDF [570 KB]
 • 1336_2_ΦΤΕΛΙΑΣ 2017.PDF [570 KB]
 • ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 2014.jpeg [502 KB]
 • ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μ. ΑΜΜΟΣ Νο1 2014.jpeg [483 KB]
 • ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μ. ΑΜΜΟΣ Νο2 2014.jpeg [484 KB]
 • ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ_Αγ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2014.jpeg [511 KB]
 • ΧΗΜ ΑΝΑΛΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ 2003_2008.pdf [327 KB]
 • ΧΗΜ ΑΝΑΛΣ ΦΤΕΛΙΑ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑ 2011.pdf [182 KB]
 • ΧΗΜ ΑΝΑΛΣ ΦΤΕΛΙΑ ΠΡΟΦ ΗΛΙΑ 2012.pdf [438 KB]
 • ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛΗΣΕΩΝ ΜΑ 1_ΑΦ_ΠΛΑΤ_ΜΑ2.pdf [7.213 KB]
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΓ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ.pdf [139 KB]
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ 1.pdf [135 KB]
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ 2.pdf [135 KB]
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ.pdf [1.053 KB]
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ.pdf [236 KB]
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ 1.pdf [280 KB]
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ 2.pdf [278 KB]
 • 01. ΜΠΕ 1 ΔΕΥΑΣΚΙΑΘΟΥ ΦΤΕΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed.pdf [6.106 KB]
 • 02. ΜΠΕ 2 ΔΕΥΑΣΚΙΑΘΟΥ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ_signed.pdf [10.232 KB]
 • 03. ΜΠΕ 3 ΔΕΥΑΣΚΙΑΘΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΦΤΕΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2019_signed.pdf [5.286 KB]
 • 04. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ.pdf [6.596 KB]
 • 05. ΣΧΕΔΙΑ5 ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ 2002.pdf [4.396 KB]
 • 06. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ.pdf [4.541 KB]
 • 11. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ.pdf [5.014 KB]
 • 12. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΤΕΛΙΑ-ΔΕΞ.pdf [5.353 KB]
 • 13. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1.pdf [1.335 KB]
 • 14. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ (υπογραφες).pdf [3.444 KB]
 • 15. ΤΟΠΟΦΡΑΦΙΚΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡ. ΗΛΙΑ.pdf [3.778 KB]
 • 07. 15021ΣΧΔΙΤΟΠ1-1-Μεγάλη_Αμμος_1.pdf [501 KB]
 • 08. 15021ΣΧΔΙΤΟΠ1-1-Μεγάλη_Αμμος_2.pdf [498 KB]
 • 09. 15021ΣΧΔΙΤΟΠ1-1-Πλατανιάς.pdf [508 KB]
 • 10. 15021ΣΧΔΙΤΟΠ1-1-Αγιος_Φανουριος.pdf [526 KB]