ΜΠΕ της «REWASTE IKE» στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου σε ισχύ

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δραστηριότητα «Εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασία R12, R13) – επεξεργασία θειϊκού σιδήρου» της εταιρίας «REWASTE IKE», που βρίσκεται στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, στο Δήμο Βόλου, στην Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ή τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στα τηλέφωνα 24213 52468 και 2421352504 αντίστοιχα ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΜΠΕ_150520 signed.pdf [6.045 KB]
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ_signed.pdf [587 KB]
 • ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ.pdf [189 KB]
 • 10_ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΑ 10 03 16.PDF [94 KB]
 • 11_ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΜΜΟΒΟΛΩΝ 12 01 17.pdf [1.764 KB]
 • 12_MSDS 19 10 04.pdf [259 KB]
 • 13_ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ_19 12 12.pdf [2.186 KB]
 • 14_ΠΙΣΤ 1801 REWASTE IKE.pdf [287 KB]
 • 15_ΠΙΣΤ 9001 REWASTE IKE.pdf [290 KB]
 • 16_ΠΙΣΤ 14001 REWASTE IKE.pdf [291 KB]
 • 17_ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ (ΟΜΑΔΑ 9Η).pdf [199 KB]
 • 1_ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.pdf [4.940 KB]
 • 2_ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ.pdf [199 KB]
 • 3_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.pdf [1.969 KB]
 • 4_ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.pdf [8.352 KB]
 • 5_ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Ν.4495-17.pdf [86 KB]
 • 6_ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ (ΟΜΑΔΑ 4Η).pdf [277 KB]
 • 7_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ 4Η).pdf [100 KB]
 • 8_ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΠΔ (ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ).pdf [74 KB]
 • 9_MSDS EKA 10 03 16 -_ΕΞΑΦΡΙΣΜΑΤΑ_ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ_.pdf [772 KB]
 • 1_ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ_signed.pdf [3.665 KB]
 • 2_ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ_signed.pdf [4.129 KB]
 • 3_ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ_signed.pdf [2.825 KB]
 • 4_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.pdf [1.718 KB]
 • 5_ΚΑΤΟΨΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ_signed.pdf [3.937 KB]
 • 1_ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ_signed.pdf [479 KB]