ΜΠΕ Βελτίωση και επέκταση αρδευτικών δικτύων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα σε ισχύ

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του «Βελτίωση και επέκταση αρδευτικών δικτύων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στις Τ.Κ. Κερασίας, Φυλακτής και Πεζούλας του Δ. Λίμνης Πλαστήρα της Π.Ε. Καρδίτσας», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 01 - ΕΞΩΦΥΛΛΟ BOX v1.pdf [337 KB]
 • 02 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ BOX v1.pdf [83 KB]
 • 03 - ΕΝΤΥΠΟ Τ_signed.pdf [1.145 KB]
 • 04 - ΕΝΤΥΠΟ Y_ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.pdf [304 KB]
 • 05 - ΜΠΕ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ Δ ΛΙΜΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ v1_signed.pdf [19.890 KB]
 • 06 - ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΠΕ v1_signed.pdf [1.485 KB]
 • 07 - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ v1_signed.pdf [9.075 KB]
 • MAP 1 - PROSANATOLISMOU_signed.pdf [1.078 KB]
 • MAP 2 - EVRITERI PERIOCHI_signed.pdf [1.906 KB]
 • MAP 3.1 - ENALAKTIKA_PHOTOS_signed.pdf [2.463 KB]
 • MAP 3.2 - ENALAKTIKA_PHOTOS_signed.pdf [3.143 KB]
 • MAP 4 - LAND USE_signed.pdf [1.777 KB]
 • MAP 5 - HYDRO_signed.pdf [2.131 KB]
 • MAP 6 - EXAPLOSI EIDON_signed.pdf [1.657 KB]
 • MAP 7.1 - ORIZONTIOGRAFIA PEZOULA_signed.pdf [2.916 KB]
 • MAP 7.2 - ORIZONTIOGRAFIA KERASIA_signed.pdf [3.730 KB]