ΜΠΕ Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού ρέμα Κρυόβρυση Δ. Πύλης σε ισχύ

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Ισχύος 750KW στο ρέμα Κρυόβρυση» στην Τ.Κ. Πύρρας, στον Δήμο Πύλη, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • Y-7 SIGNED.pdf [272 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.pdf [252 KB]
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΥΗΕ.pdf [17 KB]
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΥΗΕ.pdf [25 KB]
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΥΗΕ.pdf [79 KB]
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΥΗΕ.pdf [80 KB]
 • ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΗΕ ΤΚ ΠΥΡΡΑΣ SIGNED.pdf [2.831 KB]
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΥΗΕ ΠΥΡΡΑ SIGNED BR.pdf [5.531 KB]
 • ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf [383 KB]
 • ΣΧ 15.1 ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf [8.173 KB]
 • ΣΧ 15.2 TEXNIKH ORIZONTIOGRAFIA AGOGOU.pdf [259 KB]
 • ΣΧ 15.3 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ.pdf [394 KB]
 • ΣΧ 15.4 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ.pdf [2.546 KB]
 • ΣΧ 15.6 ΚΑΤΟΨΗ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ.pdf [130 KB]
 • ΣΧ 15.7 ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΜΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ.pdf [217 KB]
 • ΣΧ 15.8 ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΜΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ.pdf [396 KB]
 • ΣΧ 15.9 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ.pdf [1.750 KB]
 • ΣΧ.15.5 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ.pdf [3.593 KB]
 • ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΔΡΟΜΟΥ-Model.pdf [61 KB]
 • ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΡΑΣ.pdf [179 KB]
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ.pdf [2.064 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ 2 ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ.pdf [720 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.pdf [276 KB]