ΜΠΕ Υδρομάστευση υδροληψίας από το ρέμα Κεφαλοπόταμο Δ. Τρικκαίων σε ισχύ

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υδρομάστευση υδροληψίας από το ρέμα Κεφαλοπόταμο για υδροδότηση οικισμών Γοργογύρι, Διλοφο, Πρίνος, Γένεσι» στην Δ.Ε. Κόζιακα, στο Δήμο Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020