ΜΠΕ Κατασκευή τυροκομείου και μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων ΣΑΝΙΔΑΣ Ο.Ε. Δ. Ελασσόνας σε ισχύ

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα με τίτλο «Κατασκευή τυροκομείου και μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων», στη Τ.Κ. Στεφανόβουνου, του Δήμου Ελασσόνας, στη Π.Ε. Λάρισας, στη Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 11.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ 29.11.2017.pdf [802 KB]
 • 12.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ.pdf [1.741 KB]
 • 21.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 21.03.2020.pdf [653 KB]
 • 22.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.pdf [1.439 KB]
 • 31.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 27.02.2020.pdf [339 KB]
 • 32.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ.pdf [1.332 KB]
 • 41.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥΕΞΟΔΟΥ 19577_30.12.2019.pdf [559 KB]
 • 42.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΚ. ΕΙΣΟΔΟΥΕΞΟΔΟΥ.pdf [1.922 KB]
 • 5.ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΥΑΕΛ ΒΕΒ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣΒΙΟΜ. ΓΕΩΤΡΗΣΗ 28.01.2020.pdf [174 KB]
 • 6.ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΥΑΕΛ ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 28.1.2020.pdf [192 KB]
 • 7.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 19576_15.1.2020.pdf [290 KB]
 • 8.Γνωμοδότηση Φορέα Κάρλας __685_29.04.2020.pdf [1.090 KB]
 • Α1.ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ.pdf [2.281 KB]
 • Μ1.ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.pdf [1.196 KB]
 • Μ2.ΤΟΜΕΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.pdf [1.022 KB]
 • Μ3.ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.pdf [481 KB]
 • ΜΠΕ 06.2020_signed_signed.pdf [8.116 KB]
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΕΙΔ. ΟΙΚ. ΑΞΙΟΛ._signed.pdf [4.149 KB]
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚ. ΚΑΙ ΛΕΙΤ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘ. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ.pdf [807 KB]
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf [801 KB]
 • Τ1.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf [1.524 KB]
 • ΥΑ4.ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΒΟΘΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ.pdf [477 KB]
 • Χ1.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 1 KM.pdf [603 KB]