ΣΜΠΕ τροποίηση Ζ.Ο.Ε. Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την τροποποίηση της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) της εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής, του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413506252 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020