ΜΠΕ Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού ρέμα Καμναϊτικο Δ. Πύλης σε ισχύ

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Ισχύος 1650 KW στο ρέμα Καμναϊτικο» στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου, στον Δήμο Πύλη, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων 24310 46328 στο τηλέφωνο ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • RAE.pdf [375 KB]
 • Y-7 sined.pdf [272 KB]
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ_ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ Κ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ_4 5 2017.pdf [179 KB]
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ.pdf [937 KB]
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ KAMNAITIKO.pdf [85 KB]
 • ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ signed.pdf [6.104 KB]
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΥΗΕ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ_SIGNED _1.pdf [7.947 KB]
 • ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf [464 KB]
 • ΝΕΧΩΠ ΚΑΜΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ.pdf [83 KB]
 • ΣΧ 15.1 ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ-Model.pdf [826 KB]
 • ΣΧ 15.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΙΟΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ-Model.pdf [537 KB]
 • ΣΧ 15.3 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ-Model.pdf [498 KB]
 • ΣΧ 15.4 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ-Model.pdf [2.533 KB]
 • ΣΧ 15.5 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ-Model.pdf [683 KB]
 • ΣΧ 15.6 ΚΑΤΟΨΗ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ-Model.pdf [121 KB]
 • ΣΧ 15.7 ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΜΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ-Model.pdf [180 KB]
 • ΣΧ 15.8 ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΜΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ-Model.pdf [478 KB]
 • ΣΧ 15.9 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ-Model.pdf [1.780 KB]
 • ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ.pdf [14 KB]
 • ΤΥΠΙΚΕς ΔΙΑΤΟΜΕΣ-Model.pdf [81 KB]
 • Υδρολογική Μελέτη Καμιναϊτικου.pdf [414 KB]
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΠΕ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 21_5_2020_SIGNED.pdf [216 KB]
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.pdf [4.116 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ 1 ΠEΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.pdf [252 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ 2 ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ-Model.pdf [870 KB]