ΣΜΠΕ Σχεδίου επαναθεσμοθέτησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Κιλελέρ σε ισχύ

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020
ΣτρατηγικήΜελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του Σχεδίου επαναθεσμοθέτησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δ.Ε. Νίκαιας Δήμου Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Επιπρόσθετα ο πλήρης φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr).
Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 1) ΓΠΣ Οικισμού Νίκαιας έτους1987.pdf [996 KB]
 • 2) ΓΠΣ ΔΕ Νίκαιας έτους 2009.pdf [26.394 KB]
 • 2)1) Αίτημα απαλλαγής από ΣΠΕ.pdf [1.428 KB]
 • 2)2) Απόφαση εξαίρεσης από ΣΠΕ.pdf [2.019 KB]
 • 3) Διόρθωση Τροποποίηση ΓΠΣ ΔΕ Νίκαιας έτους 2014.pdf [5.477 KB]
 • 3)1) Περιβαλλοντικός Προέλεγχος Διόρθ. Τροπ. ΓΠΣ ΔΕ Νίκαιας.pdf [61 KB]
 • 4) Απόφαση ΣτΕ περί Μερικής Ακύρωσης ΓΠΣ ΔΕ Νίκαιας έτους 2009.pdf [905 KB]
 • 5) ΓΝΩΜΗ_ΔΙΠΕΧΩΣ_ΠΕΡΙΦ_ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.pdf [109 KB]
 • 6) Γνώμη Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ.pdf [438 KB]
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ 2.pdf [549 KB]
 • P2.pdf [30.006 KB]
 • P_3_10_11_neeskaries_revma.pdf [4.593 KB]
 • P_3_12_xara.pdf [4.479 KB]
 • P_3_1a_nikaia.pdf [11.732 KB]
 • P_3_1b_nikaia_perpo.pdf [10.777 KB]
 • P_3_2_dilofo.pdf [4.555 KB]
 • P_3_3_zappeio.pdf [7.742 KB]
 • P_3_4_mosxoxori.pdf [4.416 KB]
 • P_3_5_kiparissia.pdf [4.351 KB]
 • P_3_6_7_kalonero_mira.pdf [8.033 KB]
 • P_3_8_sofo.pdf [4.816 KB]
 • P_3_9_nealevki.pdf [5.008 KB]
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf [359 KB]
 • ΚΕΙΜΕΝΟ.pdf [581 KB]
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ 1.pdf [549 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.pdf [933 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.pdf [344 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.pdf [677 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.pdf [635 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.pdf [812 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.pdf [499 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.pdf [5.304 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.pdf [885 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.pdf [494 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.pdf [344 KB]
 • ΠΙΝΑΚΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.pdf [493 KB]
 • ΠΛΑΓΙΟΜΕΤΩΠΙΔΑ.pdf [350 KB]