ΜΠΕ της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.», Δ. Πύλης Π.Ε. Τρικάλων σε ισχύ

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά στον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, κτιριακή επέκταση, προσάρτηση νέων γηπέδων και προσθήκης νέας δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου της βιομηχανίας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.», πρώην ¨ΤΥΡΑΣ Α.Ε.¨ που λειτουργεί στο Δήμο Πύλης Π.Ε. Τρικάλων.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΕΝΤΥΠΟ Y-7 Γ' ΥΠΟΒΟΛΗ.pdf [333 KB]
 • ΜΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ Γ' ΥΠΟΒΟΛΗ.pdf [15.131 KB]
 • K10_signed.pdf [496 KB]
 • K11_signed.pdf [935 KB]
 • K1_signed.pdf [694 KB]
 • K2_signed.pdf [680 KB]
 • K3_signed.pdf [927 KB]
 • K4_signed.pdf [9.769 KB]
 • K5A_signed.pdf [1.113 KB]
 • K5_signed.pdf [640 KB]
 • K6_signed.pdf [3.105 KB]
 • K7_signed.pdf [935 KB]
 • K8_signed.pdf [1.005 KB]
 • K9_signed.pdf [7.683 KB]
 • T1_signed.pdf [835 KB]
 • T2_signed.pdf [777 KB]
 • T3_signed.pdf [789 KB]
 • T4_signed.pdf [1.046 KB]
 • X1_signed.pdf [2.606 KB]
 • X2_signed.pdf [3.699 KB]
 • X3_signed.pdf [1.834 KB]
 • 2007_ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΖΑΡΖΑΝΕΤ.pdf [186 KB]
 • 2013_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ.pdf [185 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 2009.pdf [1.165 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΡΑΕ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΗΖ.pdf [605 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ.pdf [320 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ.pdf [320 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗς ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 20-10-2016.pdf [1.977 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12-08-2016.pdf [2.207 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ.pdf [369 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 2018.pdf [1.794 KB]
 • ΑΕΠΟ ΤΥΡΑΣ ΑΔΑ Β4120-ΥΟ8 2012 .pdf [333 KB]
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΡΑΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΗΖ.pdf [81 KB]
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ_ΤΥΡΑΣ.pdf [36 KB]
 • ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.pdf [222 KB]
 • ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.pdf [579 KB]
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΛΥΟΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf [122 KB]
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΛΥΟΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf [118 KB]
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ .pdf [1.550 KB]
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ.PDF [205 KB]
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΡΑΣ 3 MW.pdf [209 KB]
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ.pdf [315 KB]
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΟΗ ΡΕΜΑΤΟΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.pdf [210 KB]
 • ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ.pdf [470 KB]
 • Δηλώσεις Ένταξης (Συγκεντρωτικά).pdf [216 KB]
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΕΤ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ.pdf [296 KB]
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΕΚΛΙΣΕΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 305 01-03-2000.pdf [231 KB]
 • ΕΚΘΕΣΗ ePRTR ΕΤΟΥΣ 2017.pdf [726 KB]
 • ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ.pdf [333 KB]
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4866-1-1 2015.pdf [147 KB]
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4866-1-1 2016.pdf [160 KB]
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4866-1-1 2017.pdf [148 KB]
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4866-1-1 2018.pdf [130 KB]
 • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2016 -2017.pdf [317 KB]
 • ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ .pdf [462 KB]
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ 16-11-2018.pdf [1.356 KB]
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ 09-12-2016.pdf [828 KB]
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ 10-11-2017.pdf [568 KB]
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΥΡΑΣ 01-10-2012.pdf [456 KB]
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΥΡΑΣ 11-03-2015.pdf [796 KB]
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΥΡΑΣ 14-10-2014.pdf [1.083 KB]
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΥΡΑΣ 14-12-2012.pdf [274 KB]
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΥΡΑΣ 17-04-2013.pdf [11.303 KB]
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΥΡΑΣ 17-07-2013.pdf [4.146 KB]
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΥΡΑΣ 21-08-2015.pdf [1.841 KB]
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΥΡΑΣ 28-02-2014.pdf [3.726 KB]
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ.pdf [2.622 KB]
 • Οικοδομικές Άδειες (Συγκεντρωτικά).pdf [4.388 KB]
 • Πιστοποιητικά Δεξαμενών (Συγκεντρωτικά).pdf [1.507 KB]
 • ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.pdf [57 KB]
 • ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ.pdf [385 KB]
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΡΥΠΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 2012-2018.pdf [295 KB]
 • ΣΥΜΒΑΣΗ SUNLIGHT.pdf [3.530 KB]
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2019.pdf [5.261 KB]
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΓΙΑΣ 2018_2019.pdf [1.887 KB]
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΛΕ.pdf [851 KB]
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΛ.ΓΑΛ - ΤΥΡΑΣ.PDF [7.164 KB]
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.pdf [546 KB]
 • ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ 2019.pdf [764 KB]
 • ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ 2019.pdf [1.027 KB]
 • 50-102-045 OXTERIL.pdf [422 KB]
 • 50-103-003 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ.pdf [67 KB]
 • MSDS Καθαριστικών (Συγκεντρωτικά).pdf [7.521 KB]
 • Msds Χημικών (Συγκεντρωτικά).pdf [1.218 KB]