ΜΠΕ Κατασκευή νέου ξενοδοχείου ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ του Δ. Σκιάθου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων σε ισχύ

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας «Κατασκευή νέου ξενοδοχείου 5 αστέρων δυναμικότητας 182 κλινών» φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ –ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ» στη θέση ¨Βασιλιάς¨ του Δ. Σκιάθου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020