ΜΠΕ Αποκατάσταση Υδρομαστευτικών Έργων του Δήμου Αργιθέας Δ. Αργιθέας σε ισχύ

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση Υδρομαστευτικών Έργων του Δήμου Αργιθέας» στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αργιθέας, στην Περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020