ΜΠΕ Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια κ Φωτοβολταϊκού Σταθμού Δ. Φαρκαδόνας σε ισχύ

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια - βιορευστά ισχύος 0,995 ΜW και Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 491,4KW στη θέση «Τέταρτα», της Δ.Ε. Πελλιναίων, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020