ΜΠΕ Μονάδα παραγωγής Βιοαερίου και Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας Δ. Τρικκαίων σε ισχύ

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής Βιοαερίου και Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας από την καύση του Παραγόμενου Βιοαερίου» στην Τ.Κ. Μεγάρχης του Δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020