ΜΠΕ Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο θέση ¨Καλή Κώμη¨ Δ. Αργιθέας. σε ισχύ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έκδοση ΑΕΠΟ του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος (ΜΥΗΕ) 1,13MW στη θέση ¨Καλή Κώμη¨ της Τ.Κ. Καλής Κώμης, της Δ.Ε. Αργιθέας, του Δ. Αργιθέας, του Ν. Καρδίτσας», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Επιπρόσθετα ο πλήρης φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με αριθμό ΠΕΤ : 2004293524.
Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020