ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού σταθμού θέση ¨Πλατανάκος – Σφάκα Κολοβή Δ. Φαρσάλων σε ισχύ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία «Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40MW στη θέση ¨Πλατανάκος – Σφάκα Κολοβή¨» της Τ.Κ. Βρυσιά, της Δ.Ε. Φαρσάλων, του Δ. Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Επιπρόσθετα ο πλήρης φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με αριθμό ΠΕΤ : 2009376522.
Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020