ΜΠΕ Εργασίες – προμήθειες για ανάγκες οδ. δικτύου κ αντιπλημμυρικού δικτύου κ λοιπών εγκαταστάσεων Π.Ε. Τρικάλων σε ισχύ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εργασίες – προμήθειες για τις ανάγκες του οδικού δικτύου και του αντιπλημμυρικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων Π.Ε. Τρικάλων», υποέργο «Βελτίωση οδού Βλαχάβα – Φλαμπουρέσι» της Π.Ε. Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο ή 24310- 46328 εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.
Επιπρόσθετα ο πλήρης φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr).
Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020