ΜΠΕ ασύρματου κόμβου ευρυζωνικών υπηρεσιών στο Μαυρέλι του Δ. Καλαμπάκας

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ασύρματου κόμβου ευρυζωνικών υπηρεσιών με κωδικό θέσης ΄΄242 3701 – ΜΑΥΡΕΛΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ’’ της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ., που προτείνεται να εγκατασταθεί στο Μαυρέλι του Δήμου Καλαμπάκας, στην Π.Ε. Τρικάλων της περιφέρειας Θεσσαλίας.
Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 2423701 ΜΠΕ.pdf [700 KB]
 • ΠΤΥΧΙΟ (ΚΑΤ. 27).pdf [729 KB]
 • ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ.pdf [49 KB]
 • ΕΟA.pdf [378 KB]
 • gr1440003.jpg [1.206 KB]
 • GR1440003.pdf [743 KB]
 • ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.pdf [50 KB]
 • Δ-ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ.pdf [30 KB]
 • ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ.pdf [205 KB]
 • ΕΦ.Α..pdf [36 KB]
 • Υ.Ν.Μ..pdf [37 KB]
 • IV.1 MΕΛΕΤΗ Ρ-Ε.pdf [821 KB]
 • IV.2 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Η-Μ ΠΕΔΙΟΥ.pdf [706 KB]
 • ΦΩΤΟ.pdf [374 KB]
 • 3701 D002.dwg [810 KB]
 • 3701 D003.dwg [1.688 KB]
 • 3701 D001.dwg [1.185 KB]
 • 4266_6.TIF [3.547 KB]
 • 90_T.TIF [1.612 KB]
 • acad.fmp [0 KB]
 • arial.ttf [754 KB]
 • calibri.ttf [794 KB]
 • easa_r4.shx [0 KB]
 • FOTO_1.JPG [865 KB]
 • FOTO_2.JPG [853 KB]
 • simplex.shx [17 KB]
 • tahoma.ttf [685 KB]
 • times.ttf [815 KB]
 • I.1 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf [7.957 KB]
 • I.10 ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.pdf [304 KB]
 • I.11 ΘΕΣΕΩΝ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ.pdf [237 KB]
 • I.2 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ.pdf [1.865 KB]
 • I.3 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΩΝ.pdf [2.190 KB]
 • I.4 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΣ.pdf [75 KB]
 • I.5 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ.pdf [1.152 KB]
 • I.6 ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ.pdf [50 KB]
 • I.7 ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ.pdf [741 KB]
 • I.8 ΔΑΣΙΚΟΣ.pdf [843 KB]
 • I.9 NATURA 2000.pdf [23.089 KB]
 • ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΙΤΛΟΙ.pdf [55 KB]
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf [66 KB]
 • ΡΑΧΗ.pdf [68 KB]