ΣΧΟΑΠ Δ. Ζαγοράς Μαγνησίας

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)Δήμου Ζαγοράς Μαγνησίας.
Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  • SMPE_Zagora.pdf [8.119 KB]
  • SMPE_Π_1.pdf [574 KB]
  • SMPE_Π_2.pdf [1.104 KB]
  • SMPE_Π_3_1.pdf [2.276 KB]
  • SMPE_Π_3_2.pdf [1.287 KB]
  • SMPE_Π_3_3.pdf [1.189 KB]
  • SMPE_Π_3_4.pdf [1.346 KB]