ΜΠΕ ΣΔΕΑ ιδιοκτ. SUNNY Ελληνικά Ασβεστολιθικά Μάρμαρα Δ. Αλμυρού

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) του έργου « Εγκατάσταση κα λειτουργία λατομείου μαρμάρων, έκτασης 40.000m2, στη θέση Περδικοράχη της Τ.Κ. Φυλάκης του Δ. Αλμυρού της Π.Ε. Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της SUNNY ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf [60 KB]
 • ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf [61 KB]
 • ΜΠΕ Εκμετάλλευσης.pdf [2.900 KB]
 • ΣΔΕΑ.pdf [156 KB]
 • Φωτογραφίες λατομείου.pdf [8.533 KB]
 • plot.log [2 KB]
 • Οριζοντιογραφία οδού προς βελτίωση.pdf [109 KB]
 • Σχέδιο 1.1.pdf [1.599 KB]
 • Σχέδιο 1.2.pdf [2.587 KB]
 • Σχέδιο 2.1.pdf [4.567 KB]
 • Σχέδιο 2.2.pdf [363 KB]
 • Σχέδιο 3.pdf [82 KB]
 • Σχέδιο 4.pdf [318 KB]
 • Σχέδιο 5.1.pdf [292 KB]
 • Σχέδιο 5.2.pdf [176 KB]
 • Σχέδιο 5.3.pdf [217 KB]
 • Σχέδιο 6.1.pdf [310 KB]
 • Σχέδιο 6.2.pdf [291 KB]
 • Σχέδιο 6.3.pdf [213 KB]
 • Σχέδιο 7.pdf [336 KB]
 • Σχέδιο 8.pdf [312 KB]
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf [27.068 KB]
 • 1.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 6303_381_14.4.16.pdf [1.333 KB]
 • 10.ΙΓΜΕ 2143_15.7.16.pdf [582 KB]
 • 11.ΔΕΔΔΗΕ 03211_13.7.16.pdf [613 KB]
 • 12.ΑΔΜΗΕ 22142_29.7.16.pdf [568 KB]
 • 13.ΓΕΣ 3104_27.9.16.pdf [663 KB]
 • 14.ΓΕΑ 1506_25.10.16.pdf [625 KB]
 • 15.Π.Δ.ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 7868_15.7.16.pdf [1.051 KB]
 • 2. ΦΕΚ 59_9.3.16.pdf [1.175 KB]
 • 3.ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 2496_131836_3.8.16.pdf [1.340 KB]
 • 4.ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 6648_9.9.16.pdf [1.263 KB]
 • 5. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 338933_202703_3624_24.10.16.pdf [1.366 KB]
 • 6.εΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 238439_142870_3550_4.8.16.pdf [1.124 KB]
 • 7.ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 4681_24.8.16.pdf [1.154 KB]
 • 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣ_1584_11.7.16.pdf [660 KB]
 • 9.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4373_28.7.16.pdf [608 KB]
 • at_atae_201203.pdf [33 KB]
 • at_ateo(neo)_201203.pdf [619 KB]
 • at_atep_201203.pdf [139 KB]
 • at_athe_201203.pdf [127 KB]
 • at_atle_201203.pdf [400 KB]
 • at_atoe_201203.pdf [1.484 KB]
 • at_atye_201203.pdf [1.348 KB]