ΜΠΕ του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων οικισμού Λιβαδίου», Δ. Ελασσόνας

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων οικισμού Λιβαδίου» στη Δ.Ε. Λιβαδίου του Δ. Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 1-50000.pdf [5.376 KB]
 • 2-5000.pdf [388 KB]
 • 1- ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.pdf [2.821 KB]
 • 2-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ.pdf [686 KB]
 • 3-ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ.pdf [354 KB]
 • 4-ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΟΨΗ.pdf [2.944 KB]
 • 5-ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΤΟΜΕΣ.pdf [1.021 KB]
 • 6-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ.pdf [121 KB]
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΠΕ.pdf [353 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΛΙΒΑΔΙ.pdf [342 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΛΙΒΑΔΙ.pdf [142 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΛΙΒΑΔΙ.pdf [339 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΛΙΒΑΔΙ.pdf [495 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΛΙΒΑΔΙ.pdf [101 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΙΒΑΔΙ.pdf [99 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΛΙΒΑΔΙ.pdf [101 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΙΒΑΔΙ.pdf [730 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΛΙΒΑΔΙ.pdf [188 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΙΒΑΔΙ.pdf [225 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΛΙΒΑΔΙ.pdf [217 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΛΙΒΑΔΙ.pdf [871 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΛΙΒΑΔΙ.pdf [101 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΙΒΑΔΙ.pdf [641 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΛΙΒΑΔΙ.pdf [406 KB]
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.pdf [82 KB]
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.pdf [68 KB]
 • ΦΩΤΟ.pdf [1.038 KB]
 • 05-04-16_ΕΙΣΟΔΟΣ.pdf [759 KB]
 • 05-04-16_ΕΞΟΔΟΣ.pdf [746 KB]
 • 16-03-16_ΕΙΣΟΔΟΣ.pdf [750 KB]
 • 16-03-16_ΕΞΟΔΟΣ.pdf [751 KB]
 • 20-07-16_ΕΙΣΟΔΟΣ.pdf [174 KB]
 • 20-07-16_ΕΞΟΔΟΣ.pdf [159 KB]
 • ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ.pdf [2.043 KB]
 • ΕΕΛ ΛΙΒΑΔΙΟΥ - ΑΕΠΟ 864_16-3-2004.pdf [886 KB]
 • ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.pdf [206 KB]
 • ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.pdf [177 KB]
 • ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ.pdf [196 KB]
 • ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.pdf [248 KB]
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ.pdf [234 KB]
 • ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ.pdf [122 KB]
 • ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ - ΣΧΕΔΙΟ.tif [993 KB]