ΜΠΕ του έργου «Αντιπλημμυρική θωράκιση παρόχθιων περιοχών Λίμνης Πλαστήρα, ΠΕ Καρδίτσας

Τρίτη 18 Απριλίου 2017
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αντιπλημμυρική θωράκιση παρόχθιων περιοχών Λίμνης Πλαστήρα, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 30 Μαΐου 2017