Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση
Research and Innovation Strategy for Smart Specialization – RIS3 Thessaly

Η Έξυπνη Εξειδίκευση είναι μία στρατηγική προσέγγιση οικονομικής ανάπτυξης βασισμένη σε στοχευμένη υποστήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας. Αποτελεί τη βάση για τις επενδύσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος Ευρώπη 2020 για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Σε γενικές γραμμές, η έξυπνη εξειδίκευση περιλαμβάνει μία διαδικασία διαμόρφωσης αναπτυξιακού οράματος, αναγνώρισης πηγών ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αξιοποίησης «έξυπνων» μέτρων πολιτικής για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας με βάση τη γνώση. Περισσότερα...
 
Επικοινωνία με το Αυτόνομο Γραφείο RIS3 μέσω της φόρμας επικοινωνίας δεξιά ή εναλλακτικά στο e-mail
Ανακοινώσεις
1.Στατιστικά Δεδομένα Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης RIS3. [συνημμένο pdf]
2.Αναρτήθηκαν οι παρουσιάσεις των ημερίδων.
Eνημέρωση
- Παρατηρήσεις για το Σχέδιο Δράσης της RIS3 μέχρι 30-12-2015 και ώρα 12:00
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας / Δηλώστε συμμετοχή, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.
Ονοματεπώνυμο*:
Email*:
Θέμα*:
Μήνυμα*:
captcha image
Γράψτε τα σύμβολα: