Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

για την Εξειδίκευση των Δράσεων στους τομείς :

«Μέταλλο και Δομικά Υλικά: Αλυσίδα αξίας ξύλου / επίπλου και  δομικών υλικών» και «Ενέργεια – Περιβάλλον»

στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Καρδίτσα, 20 Νοεμβρίου 2015

Ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15:00 - 15:30

Προσέλευση - Εγγραφές

15:30 - 16:00

Εισαγωγικό μέρος

 • Χαιρετισμοί:

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας: Κωνσταντίνος Αγοραστός

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καρδίτσας: Τσιάκος Βασίλειος

Επιμελητήριο Καρδίτσας: Ηλίας Αντωνίου - Πρόεδρος

 • Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Θεσσαλίας: Γρ. Παπαχαραλάμπους, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας
 • Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Θεσσαλίας και διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης : Μελίνα Σαραφίδου –Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠ Θεσσαλίας [Δείτε τη σχετική παρουσίαση]

 

16:15 - 17:15

Παρουσιάσεις στην Ολομέλεια

 • Προτεραιότητες για τα Υλικά και το Περιβάλλον - Ενέργεια στην Περιφερειακή και την Εθνική Στρατηγική Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση.

Εκπρόσωπος Γραφείου  RIS3 - Περιφέρειας

 • Δράσεις υποστήριξης Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Εκπρόσωπος Γραφείου  RIS3 - Περιφέρειας [Δείτε τη σχετική παρουσίαση]

 • Ευκαιρίες για Καινοτομία στην αλυσίδα αξίας του ξύλου.

Μάριος Τρίγκας (Λέκτωρ, Τμ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ) και Γιώργος Νταλός (Καθηγητής, Τμ. Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, ΤΕΙ Θεσσαλίας) [Δείτε τη σχετική παρουσίαση]

 • Ευκαιρίες για Καινοτομία στην Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα

Καθηγητής Νικόλαος Δαναλάτος (Καθηγητής, Τμ. Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) [Δείτε τη σχετική παρουσίαση]

 • Σύνοψη Μεθοδολογικής Προσέγγισης Παράλληλων Συνεδριών

Ιωάννης Τόλιας (Innovatia Systems) [Δείτε τη σχετική παρουσίαση]

17:15 – 17:30

Διάλειμμα

17:30 - 19:30

Παράλληλες συνεδρίες

 

Α. Μέταλλο και Δομικά Υλικά: Αλυσίδα αξίας ξύλου / επίπλου και  δομικών υλικών:

 1. Τεχνολογική καινοτομία και ανάπτυξη νέων προϊόντων στην αλυσίδα αξίας του ξύλου.

Συντονιστής: εκπρόσωπος Περιφέρειας ή ΘΟΕ

Rapporteur: Στέλεχος Innovatia Systems

 

 1. Στρατηγικές καινοτομίας στον κλάδο των δομικών υλικών για τη μείωση του κόστους, την πιστοποίηση της ποιότητας και την προώθηση σε νέες αγορές.

Συντονιστής: εκπρόσωπος Περιφέρειας ή ΘΟΕ

Rapporteur: Στέλεχος Innovatia Systems

 

Β. Ενέργεια και Περιβάλλον

 1. Καινοτομία στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Συντονιστής: εκπρόσωπος Περιφέρειας ή ΘΟΕ

Rapporteur: Στέλεχος Innovatia Systems

 

 1. Καινοτομίες για την επαναξιοποίηση αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Συντονιστής: εκπρόσωπος Περιφέρειας ή ΘΟΕ

Rapporteur: Στέλεχος Innovatia Systems

 

19:30 - 20:00

Ολομέλεια

 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων παράλληλων συνεδριών

Rapporteurs

 

 • Κλείσιμο ημερίδας, επόμενες ενέργειες

Εκπρόσωπος Περιφέρειας Θεσσαλίας

20:00 – 21:00

Ελαφρύ δείπνο δικτύωσης