Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

για την Εξειδίκευση των Δράσεων στους τομείς :

«Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα» και «Δημιουργικός Τουρισμός»

στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Ξενοδοχείο ANANTI City Resort

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15:00 - 15:30

Προσέλευση - Εγγραφές

15:30 - 16:00

Εισαγωγικό μέρος

 • Χαιρετισμοί:

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας: Κωνσταντίνος Αγοραστός

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων: Χρήστος Μιχαλάκης

Επιμελητήριο Τρικάλων: Βασίλης Γιαγιάκος - Πρόεδρος

 • Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Θεσσαλίας: Γρ. Παπαχαραλάμπους, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας
 • Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Θεσσαλίας και διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης : Μελίνα Σαραφίδου –Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠ Θεσσαλίας [Δείτε τη σχετική παρουσίαση ]

 

16:15 - 17:15

Παρουσιάσεις στην Ολομέλεια

 • Προτεραιότητες για το Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα στην Περιφερειακή και την Εθνική Στρατηγική Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση : εκπρόσωπος Γραφείου  RIS3   - Περιφέρειας  [Δείτε τη σχετική παρουσίαση]
 • Προτεραιότητες για τον Τουρισμό στην Περιφερειακή και την Εθνική Στρατηγική Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση : εκπρόσωπος Γραφείου  RIS3   - Περιφέρειας [Δείτε τη σχετική παρουσίαση]
 • Δράσεις υποστήριξης Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 : ΕΥΔ ΕΠ Θεσσαλίας [Δείτε τη σχετική παρουσίαση]
 • Ευκαιρίες για Καινοτομία στο Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα. :

Βασίλης Μπέλλης (Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Συντονιστής ΘΟΕ Αγροδιατροφής RIS3 Θεσσαλίας)

Καθηγητής Δημήτρης Γούσιος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Συντονιστής ΘΟΕ Δημιουργικός Τουρισμός RIS3 Θεσσαλίας) [Δείτε τη σχετική παρουσίαση]

 • Σύνοψη Μεθοδολογικής Προσέγγισης Παράλληλων Συνεδριών

Ιωάννης Τόλιας (Innovatia Systems) [Δείτε τη σχετική παρουσίαση]

17:15 – 17:30

Διάλειμμα

17:30 - 19:30

Παράλληλες συνεδρίες

 

Α. Αγροτοδιατροφικό Σύμπλεγμα :

 1. Τεχνολογική καινοτομία και έρευνα στην παραγωγή προϊόντων αγροδιατροφής, μεταποίηση, ανάπτυξη νέων προϊόντων , εκπαίδευση, δικτυώσεις

Συντονιστής: εκπρόσωπος Περιφέρειας ή ΘΟΕ

Rapporteur: Στέλεχος Innovatia Systems

 

 1. Διεργασιακές και οργανωτικές καινοτομίες για τη μείωση του κόστους παραγωγής, την πιστοποίηση της ποιότητας και την προώθηση σε νέες αγορές.

Συντονιστής: εκπρόσωπος Περιφέρειας ή ΘΟΕ

Rapporteur: Στέλεχος Innovatia Systems

 

Β. Δημιουργικός Τουρισμός

 1. Καινοτόμα επιχειρηματικότητα και Τουριστική ανάπτυξη Θεσσαλίας και υποπεριοχών της - ορεινός όγκος Δυτικής Θεσσαλίας

Συντονιστής: εκπρόσωπος Περιφέρειας ή ΘΟΕ

Rapporteur: Στέλεχος Innovatia Systems

 

 1. Τεχνολογικές, Οργανωτικές και Ψηφιακές Καινοτομίες για την προώθηση του θεσσαλικού τουριστικού προϊόντος

Συντονιστής: εκπρόσωπος Περιφέρειας ή ΘΟΕ

Rapporteur: Στέλεχος Innovatia Systems

 

19:30 - 20:00

Ολομέλεια

 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων παράλληλων συνεδριών

Rapporteurs

 

 • Κλείσιμο ημερίδας, επόμενες ενέργειες

Εκπρόσωπος Περιφέρειας Θεσσαλίας

20:00 – 21:00

Ελαφρύ δείπνο δικτύωσης