Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

για την Εξειδίκευση των Δράσεων στους τομείς:

«Αγροδιατροφικό σύμπλεγμα» και

 «Προηγμένες υπηρεσίες υγείας και αποκατάστασης»

στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Ξενοδοχείο Divani Palace Hotel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15:00 - 15:30

Προσέλευση - Εγγραφές

15:30 - 16:00

Εισαγωγικό μέρος

 • Χαιρετισμοί:

Αγοραστός Κωνσταντίνος , Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Αδάμ Δημήτριος, Επιμελητήριο Λάρισας  - Πρόεδρος

Εκπρόσωποι Φορέων

 • Παπαχαραλάμπους Γρηγόρης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας : Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Θεσσαλίας

 

16:00 - 16:45

Παρουσιάσεις στην Ολομέλεια

 • Προτεραιότητες Περιφερειακής Στρατηγικής RIS3 στους τομείς της Αγροδιατροφής και των προηγμένων υπηρεσιών υγείας – αποκατάστασης: εκπρόσωπος Αυτόνομου Γραφείου RIS3 [Δείτε τη σχετική παρουσίαση]
 • Μαλίζος Κ. , Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής, Καθηγητής : Ευκαιρίες για Καινοτομία σε προηγμένες υπηρεσίες υγείας  
 • Κουτεντάκης Ι.,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Καθηγητής : Καινοτομίες στον τομέα αποκατάστασης  [Δείτε τη σχετική παρουσίαση]
 • Κατσούλας Ν. , Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Επ.Καθηγητής  : Αγροδιατροφικός τομέας – ευκαιρίες καινοτομίας  [Δείτε τη σχετική παρουσίαση]
 • Καντάς Δ. , ΤΕΙ Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής /  Τμήμα Τεχν.Γεωπόνων,  Αν. Καθηγητής : Αγροδιατροφικός τομέας - Ζωική Παραγωγή [Δείτε τη σχετική παρουσίαση]
 • Βογιατζή Ελ., ΤΕΙ Θεσσαλίας , Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής /  Τμήμα Τεχν.Γεωπόνων,  Αν. Καθηγήτρια : Τα φαρμακευτικά φυτά και καρυκεύματα ως μέρος της Αγροδιατροφής [Δείτε τη σχετική παρουσίαση]
 • Αναστασόπουλος Ηλ.,  ΤΕΙ Θεσσαλίας , Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής /  Τμήμα Τεχν.Γεωπόνων,  Αν. Καθηγητής: Βιοτεχνολογία στον Αγροδιατροφικό τομέα [Δείτε τη σχετική παρουσίαση] 
 • Σύνοψη Μεθοδολογικής Προσέγγισης Παράλληλων Συνεδριών

Ι. Τόλιας (Innovatia Systems) [Δείτε τη σχετική παρουσίαση]

16:45 – 17:00

Διάλειμμα

17:00 - 20:00

Παράλληλες συνεδρίες  - στρογγυλά τραπέζια

 

Α. Αγροδιατροφικό σύμπλεγμα:

 

 1. Εφαρμογή έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα.

 

 1. Εφαρμογή καινοτομιών για τη βελτίωση διαδικασιών παραγωγής και ανάπτυξης,  πιστοποίηση ποιότητας στις αλυσίδες αξίας του Αγροδιατροφικού συμπλέγματος.

 

 1. Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας στο Αγροδιατροφικό σύμπλεγμα

 

 1. Εξωστρέφεια και βελτίωση πρόσβασης σε νέες αγορές.

 

Β. Προηγμένες υπηρεσίες υγείας – αποκατάσταση :

 1. Αξιοποίηση έρευνας και καινοτομία στον τομέα υπηρεσιών υγείας και αποκατάστασης .

 

20:00 - 20:20

Ολομέλεια

 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων παράλληλων συνεδριών
 • Κλείσιμο ημερίδας, επόμενες ενέργειες

20:30 – 21:30

Ελαφρύ δείπνο δικτύωσης