Επιχειρηματικότητα
Επενδύω στην Θεσσαλία, την «Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019»

Στόχος των προγραμμάτων ενίσχυσης της ποιοτικής επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η δημιουργία ανταγωνιστικών, εξωστρεφών και υψηλής τεχνολογικής προοπτικής επιχειρήσεων, νέων και καινοτόμων κλάδων, επιχειρηματικά ευφυών και ποιοτικών προϊόντων καθώς και η αύξηση θέσεων εργασίας.
 
Επικοινωνία για την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ μέσω της φόρμας δεξιά
ή εναλλακτικά στο e-mail
Ενημερωτικό Υλικό
Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης ΠΣΚΕ.pdf
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ.rar
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ _ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ.pdf
3η Τροπ ΑΠ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΕ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ) reg 60ΚΜ7ΛΡ-ΖΒΣ.PDF
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΩ.pdf
2η Τροπ ΑΠ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΕ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ) reg ΩΠ9Α7ΛΡ-Ω8Ρ.pdf
1η Τροπ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (066ΚΕ) - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.PDF
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΩ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΕΠ ΠΘ.zip
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I.2, X, V ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ.zip
Συχνές Ερωτήσεις
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 19-9 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ».pdf

Επικοινωνήστε μαζί μας, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.
Ονοματεπώνυμο*:
Email*:
Θέμα*:
Μήνυμα*:
captcha image
Γράψτε τα σύμβολα: