Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Αγρ.Οικονομίας κ Επιχειρηματικότητας, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.