Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού-Τουρισμού, Δια Βίου Μάθησης κ Υγείας, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.