Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018
Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:
Την 16η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) στην Λάρισα θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις (Θεωρητικού Μέρους) για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας:
τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (Αρχιτεχνιτών)
και θα συμμετέχουν οι κάτωθι υποψήφιοι ανά ειδικότητα οι οποίοι θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο εξέτασης από το αρμόδιο τμήμα υποβολής της αίτησης :

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ