Εξετάσεις Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 2ης Ειδικότητας

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018
Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων (Πρακτικού μέρους) της επαγγελματικής δραστηριότητας των χειριστών μηχανημάτων έργου

Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

Την 12η & 13η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη & Πέμπτη αντίστοιχα στις εγκαταστάσεις:


του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Λάρισας (πρώην ΥΕΒ) επί της οδού Φαρσάλων 148 στην Λάρισα θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις (Πρακτικού μέρους) για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότηταςτων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 2ης Ειδικότητας, Β’ Ομάδας και,

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ