Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ισόγειο (αίθουσα τηλεδιασκέψεων) στις 15 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. για να μετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας στην οποία θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ