Εξετάσεις Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019
Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων (Πρακτικού μέρους) της επαγγελματικής δραστηριότητας των χειριστών μηχανημάτων έργου

Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:
Την 18η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή στις εγκαταστάσειςτου Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Λάρισας (πρώην ΥΕΒ) επί της οδού Φαρσάλων 148 στην Λάρισα θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις (Πρακτικού μέρους) για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότηταςτων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου:

1ης Ειδικότητας ΑΒ Ομάδας &
2ης Ειδικότητας, Β’ Ομάδας και,
θα συμμετέχουν οι κάτωθι υποψήφιοι - συμπεριλαμβανομένων των από την 17η /01/2019 επιτυχόντων Θεωρητικών Εξετάσεων , οι οποίοι θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο εξέτασης από το αρμόδιο Τμήμα υποβολής της αίτησης

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ