Εξετάσεις Συγκολλητών (Οξυγονοκολλητών – Ηλεκτροσυγκολλητών) Αρχιτεχνίτη Β Τάξης

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019
Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:
Την 18η & 19η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή & Σάββατο στις εγκαταστάσεις των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Λάρισας (Ερμογένους 10) στην Λάρισα θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις (Πρακτικού μέρους) για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας:
Συγκολλητών (Οξυγονοκολλητών – Ηλεκτροσυγκολλητών). Αρχιτεχνίτη Β Τάξης.
και θα συμμετέχουν οι κάτωθι υποψήφιοι- με το δεδομένο ότι κρίθηκαν ως επιτυχόντες στις θεωρητικές εξετάσεις την από 17η Ιανουαρίου 2019- ανά ειδικότητα οι οποίοι θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο εξέτασης από το αρμόδιο τμήμα υποβολής της αίτησης :

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ