Εξετάσεις θεωρίας Συγκολλητών (Οξυγονοκολλητών – Ηλεκτροσυγκολλητών) Αρχιτεχνίτη Β Τάξης

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019
Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:
Την 17η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη :
α) Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) στην Λάρισα και,
θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις θεωρητικού μέρους αντίστοιχα για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της τεχνικής δραστηριότητας:
Συγκολλητών (Οξυγονοκολλητών – Ηλεκτροσυγκολλητών). Αρχιτεχνίτη Β Τάξης.
και θα συμμετέχουν οι κάτωθι υποψήφιοι ανά ειδικότητα οι οποίοι θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο εξέτασης από το αρμόδιο τμήμα υποβολής της αίτησης
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ