Ονομαστικος κατάλογος συμβεβλημένων γιατρών πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών στην Π.Ε. Λάρισας

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019
"Για ενημέρωση των πολιτών που απευθύνονται στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Λάρισας αναρτούμε τον ονομαστικό κατάλογο συμβεβλημένων γιατρών πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Για χρηστικούςλόγους, ηκαταγραφή γίνεται τόσο γεωγραφικά,όσο και ανά ειδικότητα,ενώσημειώνεται ότι ο παρών κατάλογος ισχύει τουλάχιστον έως τονΟκτώβριο του 2019(βλ. σχετική στήλη τουπίνακα), διάστημακατά το οποίο θα επικαιροποιείται, όταν αυτό θα κρίνεται αναγκαίο."

- ΠΙΝΑΚΑΣ