Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας Tεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

Την 19η Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή:

α) Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) στην Λάρισα

θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις θεωρητικού μέρους για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας Tεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

(Αρχιτεχνιτών - Εργοδηγών –Πιστοποιητικών I - ΙΙ & παλαιών περιπτώσεων του Κανονισμού 303/2008 Ε.Ε ) δυνάμει της ΚΥΑ 4260/Β/06-12-2017 σε συνέχεια του Κανονισμού 2015/2067 Ε.Ε
θα συμμετέχουν οι κάτωθι υποψήφιοι οι οποίοι θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο εξέτασης από το αρμόδιο τμήμα υποβολής της αίτησης:

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ